Active citizen fund

29.03.2024

Projekt na podporu a rozšíření IT infrastruktury našeho rodinného centra

by nebyl možný bez podpory nadace ACF:

Poděkování za projekt posílení informační infrastruktury rodinného centra

Chceme s vámi sdílet úspěchy v posilování informační infrastruktury Matáty. Tento projekt nám umožnil dosáhnout významných pokroků, které nám pomáhají lépe pomáhat.

Jednou z hlavních aktivit bylo pořízení nových softwarových nástrojů. Po důkladném průzkumu trhu a testování dostupných DEMO verzí jsme vybrali ty nejlepší, které splňují naše potřeby. Tento proces nám zabral více času, než jsme předpokládali, ale díky pečlivé práci našich zaměstnanců jsme to zvládli. Absolvovali jsme čtyři školení, která zajistila, že naši zaměstnanci získali potřebné znalosti a dovednosti pro efektivní využívání nových technologií.

Implementace nového softwaru do běžného chodu organizace byla náročná, ale přinesla řadu pozitivních změn. Zlepšila se koordinace mezi týmy a efektivita administrativních procesů. Tento krok nám umožnil lépe plánovat a prioritizovat naše aktivity, což mělo pozitivní dopad na celkovou produktivitu Matáty.

Díky tomuto projektu jsme také spustili nový web, který zlepšuje naši komunikaci s klienty a partnery. Jsme nesmírně vděční našemu velkorysému donátorovi, díky kterému byla realizace tohoto projektu možná. Podpora a důvěra Active Citizens Fund v naše úsilí jsou pro nás velkým povzbuzením.

Tento projekt nám pomohl akcelerovat náš rozvoj a přinesl nové podněty pro další směřování Matáty. 

Děkujeme za podporu a přízeň.